ใครมี crack Boson netsim for ccnp 7.06 บ้างครับผมหาอย่างไงก็หาไม่ได้ใครมีขอบ้างครับ
หรือถ้าไม่มี Crack 7.06 ก็เป็น Version ต่ำกว่าก็ได้ครับแต่ขอทั้ง Crack และ program ด้วยนะครับ เพราะว่า v. ต่ำกว่าผมไม่มีตัวโปรแกรมอ่ะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ

saker55@hotmail.com