คือมันพึ่งเป็นได้ 1 อาทิตครับ ที่สังเกต มา
คืมมันจะค้าง แบบว่า HDD ไม่อ่านเลย ครับ ไฟ ตรง HDD ไม่กระพิบ
แล้วจะมัน ภาพ กระพิบ แป๊ปๆ แบบเรากระพิบตามองจออะครับ
ปุ่ม NUMLOCK กดมันก็ไม่ตอบสนองเลย ไฟ ค้าง
ช่วยที่ครับเป็นที่อะไรเหรอ งง ครับ