เปิดวินโดว์ทุกที จะมีหน้าต่าง Debugทุกครั้ง แต่ไม่รู้สาเหตุครับ
overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Results 1 to 6 of 6

Thread: เปิดวินโดว์ทุกที จะมีหน้าต่าง Debugทุกครั้ง แต่ไม่รู้สาเหตุครับ

 1. #1
  OverclockZone Member
  Join Date
  4 Aug 2008

  Default เปิดวินโดว์ทุกที จะมีหน้าต่าง Debugทุกครั้ง แต่ไม่รู้สาเหตุครับ

  จะขึ้นมา แล้วมีให้คลิ๊กเข้าไปดู ก็ดูไปถึงหน้าต่างที่3 เห็นบอกให้เข้าไปดูรายงานที่ MyDocs../Temp
  ก็ไปเจอไฟล์ที่มันระบุ ลองเปิดดูเขียนอะไรอ่านแล้วก็ยังมึนครับ


  เนื้อหาในไฟล์ที่ชื่อ c53e_appcompat.txt
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
  <DATABASE>
  <EXE NAME="SYSTEM INFO" FILTER="GRABMI_FILTER_SYSTEM">
  <MATCHING_FILE NAME="advapi32.dll" SIZE="617472" CHECKSUM="0xA36CE71D" BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5512" BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" FILE_DESCRIPTION="Advanced Windows 32 Base API" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Microsoft&#174; Windows&#174; Operating System" FILE_VERSION="5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)" ORIGINAL_FILENAME="advapi32.dll" INTERNAL_NAME="advapi32.dll" LEGAL_COPYRIGHT="&#169; Microsoft Corporation. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x9B625" LINKER_VERSION="0x50001" UPTO_BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5512" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" LINK_DATE="04/14/2008 00:09:22" UPTO_LINK_DATE="04/14/2008 00:09:22" VER_LANGUAGE="English (United States) [0x409]" />
  <MATCHING_FILE NAME="gdi32.dll" SIZE="285184" CHECKSUM="0xB1A18A22" BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5512" BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" FILE_DESCRIPTION="GDI Client DLL" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Microsoft&#174; Windows&#174; Operating System" FILE_VERSION="5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)" ORIGINAL_FILENAME="gdi32" INTERNAL_NAME="gdi32" LEGAL_COPYRIGHT="&#169; Microsoft Corporation. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x472FF" LINKER_VERSION="0x50001" UPTO_BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5512" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" LINK_DATE="04/14/2008 00:09:34" UPTO_LINK_DATE="04/14/2008 00:09:34" VER_LANGUAGE="English (United States) [0x409]" />
  <MATCHING_FILE NAME="kernel32.dll" SIZE="989696" CHECKSUM="0x7D737C09" BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5512" BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" FILE_DESCRIPTION="Windows NT BASE API Client DLL" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Microsoft&#174; Windows&#174; Operating System" FILE_VERSION="5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)" ORIGINAL_FILENAME="kernel32" INTERNAL_NAME="kernel32" LEGAL_COPYRIGHT="&#169; Microsoft Corporation. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xF44A2" LINKER_VERSION="0x50001" UPTO_BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5512" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" LINK_DATE="04/14/2008 0024" UPTO_LINK_DATE="04/14/2008 0024" VER_LANGUAGE="English (United States) [0x409]" />
  <MATCHING_FILE NAME="ntdll.dll" SIZE="706048" CHECKSUM="0x864EA42F" BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5512" BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" FILE_DESCRIPTION="NT Layer DLL" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Microsoft&#174; Windows&#174; Operating System" FILE_VERSION="5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)" ORIGINAL_FILENAME="ntdll.dll" INTERNAL_NAME="ntdll.dll" LEGAL_COPYRIGHT="&#169; Microsoft Corporation. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xB62BC" LINKER_VERSION="0x50001" UPTO_BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5512" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" LINK_DATE="04/14/2008 0024" UPTO_LINK_DATE="04/14/2008 0024" VER_LANGUAGE="English (United States) [0x409]" />
  <MATCHING_FILE NAME="ole32.dll" SIZE="1287168" CHECKSUM="0xB764FEEA" BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5512" BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" FILE_DESCRIPTION="Microsoft OLE for Windows" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Microsoft&#174; Windows&#174; Operating System" FILE_VERSION="5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)" ORIGINAL_FILENAME="OLE32.DLL" INTERNAL_NAME="OLE32.DLL" LEGAL_COPYRIGHT="&#169; Microsoft Corporation. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x14744B" LINKER_VERSION="0x50001" UPTO_BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5512" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" LINK_DATE="04/14/2008 0057" UPTO_LINK_DATE="04/14/2008 0057" VER_LANGUAGE="English (United States) [0x409]" />
  <MATCHING_FILE NAME="oleaut32.dll" SIZE="551936" CHECKSUM="0xE8E0E87" BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5512" BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" FILE_VERSION="5.1.2600.5512" INTERNAL_NAME="OLEAUT32.DLL" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright &#169; Microsoft Corp. 1993-2001." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x8D4E3" LINKER_VERSION="0x50001" UPTO_BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5512" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" LINK_DATE="04/14/2008 0058" UPTO_LINK_DATE="04/14/2008 0058" VER_LANGUAGE="English (United States) [0x409]" />
  <MATCHING_FILE NAME="shell32.dll" SIZE="8461312" CHECKSUM="0x63091084" BIN_FILE_VERSION="6.0.2900.5512" BIN_PRODUCT_VERSION="6.0.2900.5512" PRODUCT_VERSION="6.00.2900.5512" FILE_DESCRIPTION="Windows Shell Common Dll" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Microsoft&#174; Windows&#174; Operating System" FILE_VERSION="6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)" ORIGINAL_FILENAME="SHELL32.DLL" INTERNAL_NAME="SHELL32" LEGAL_COPYRIGHT="&#169; Microsoft Corporation. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x81AD5D" LINKER_VERSION="0x50001" UPTO_BIN_FILE_VERSION="6.0.2900.5512" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="6.0.2900.5512" LINK_DATE="04/14/2008 0057" UPTO_LINK_DATE="04/14/2008 0057" VER_LANGUAGE="English (United States) [0x409]" />
  <MATCHING_FILE NAME="user32.dll" SIZE="578560" CHECKSUM="0x6280E825" BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5512" BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" FILE_DESCRIPTION="Windows XP USER API Client DLL" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Microsoft&#174; Windows&#174; Operating System" FILE_VERSION="5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)" ORIGINAL_FILENAME="user32" INTERNAL_NAME="user32" LEGAL_COPYRIGHT="&#169; Microsoft Corporation. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x8FC76" LINKER_VERSION="0x50001" UPTO_BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5512" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" LINK_DATE="04/14/2008 0007" UPTO_LINK_DATE="04/14/2008 0007" VER_LANGUAGE="English (United States) [0x409]" />
  <MATCHING_FILE NAME="wininet.dll" SIZE="818688" CHECKSUM="0x14451C19" BIN_FILE_VERSION="7.0.5730.13" BIN_PRODUCT_VERSION="7.0.5730.13" PRODUCT_VERSION="7.00.5730.13" FILE_DESCRIPTION="Internet Extensions for Win32" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Windows&#174; Internet Explorer" FILE_VERSION="7.00.5730.13 (longhorn(wmbla).070711-1130)" ORIGINAL_FILENAME="wininet.dll" INTERNAL_NAME="wininet.dll" LEGAL_COPYRIGHT="&#169; Microsoft Corporation. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xCFB8F" LINKER_VERSION="0x60000" UPTO_BIN_FILE_VERSION="7.0.5730.13" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="7.0.5730.13" LINK_DATE="08/14/2007 0109" UPTO_LINK_DATE="08/14/2007 0109" VER_LANGUAGE="English (United States) [0x409]" />
  <MATCHING_FILE NAME="winsock.dll" SIZE="2864" CHECKSUM="0x73AE8088" BIN_FILE_VERSION="3.10.0.103" BIN_PRODUCT_VERSION="3.10.0.103" PRODUCT_VERSION="3.10" FILE_DESCRIPTION="Windows Socket 16-Bit DLL" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Microsoftฎ Windows(TM) Operating System" FILE_VERSION="3.10" ORIGINAL_FILENAME="WINSOCK.DLL" INTERNAL_NAME="WINSOCK" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright ฉ Microsoft Corp. 1981-1996" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x10001" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN16" S16BIT_DESCRIPTION="BSD Socket API for Windows" S16BIT_MODULE_NAME="WINSOCK" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.10.0.103" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.10.0.103" VER_LANGUAGE="English (United States) [0x409]" />
  </EXE>
  <EXE NAME="ntdll.dll" FILTER="GRABMI_FILTER_THISFILEONLY">
  <MATCHING_FILE NAME="ntdll.dll" SIZE="706048" CHECKSUM="0x864EA42F" BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5512" BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" FILE_DESCRIPTION="NT Layer DLL" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Microsoft&#174; Windows&#174; Operating System" FILE_VERSION="5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)" ORIGINAL_FILENAME="ntdll.dll" INTERNAL_NAME="ntdll.dll" LEGAL_COPYRIGHT="&#169; Microsoft Corporation. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xB62BC" LINKER_VERSION="0x50001" UPTO_BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5512" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5512" LINK_DATE="04/14/2008 0024" UPTO_LINK_DATE="04/14/2008 0024" VER_LANGUAGE="English (United States) [0x409]" />
  </EXE>
  </DATABASE>  แนบไฟล์มาด้วยครับ แต่ไฟล์ตัวนี้จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยครับ แต่เปลี่ยนเฉพาะตัวเลขครับ ก่อนครั้งนี้ก็ชื่อ c77e_appcompat.txt เปลี่ยนไปที่ตัวเลข
  ไฟล์แนบเอกสาร ไฟล์แนบเอกสาร

 2. #2
  OverclockZone Member microsoft™'s Avatar
  Join Date
  4 Jun 2007
  Location
  แถวๆนี้แหละ

  Default

  1.เคลียร์ขยะในโฟลเดอร์ Temp ออกหน่อยครับ คลิก Start > Run > พิมพ์ %temp% > แล้ว Enter

  2.กด Ctrl + A เพื่อเลือกทั้งหมด แล้วกด Shift + Del เพื่อลบโดยไม่ผ่านถังขยะ Recycle Bin

  3.ถ้าลบไฟล์ไหนไม่ออกก็ลองรีสตาร์ทเครื่องใหม่ แล้วลบอีกครั้งครับ

  4.รอท่านต่อไปมาเสริมให้อีก

 3. #3
  OverclockZone Member
  Join Date
  4 Aug 2008

  Default

  Quote Originally Posted by microsoft™ View Post
  1.เคลียร์ขยะในโฟลเดอร์ Temp ออกหน่อยครับ คลิก Start > Run > พิมพ์ %temp% > แล้ว Enter

  2.กด Ctrl + A เพื่อเลือกทั้งหมด แล้วกด Shift + Del เพื่อลบโดยไม่ผ่านถังขยะ Recycle Bin

  3.ถ้าลบไฟล์ไหนไม่ออกก็ลองรีสตาร์ทเครื่องใหม่ แล้วลบอีกครั้งครับ

  4.รอท่านต่อไปมาเสริมให้อีก
  ปรกติผมใช้ CCleaner เพิ่งจะทำไปไม่นานนี้เลย แต่มันก็มีเยอะเร็วดี จะลองแบบนี้บ้างก็ดีครับ

 4. #4
  OverclockZone Member BoM's Avatar
  Join Date
  31 Dec 2006
  Location
  รัชดาฯ ซ.3, ดินแดง กรุงเทพฯ

  Default

  ปิด errer reporting รึยังครับ ถ้ายังก็ปิดไปเลย ตามรูป
  Last edited by BoM; 16 Oct 2008 at 01:25:11.

 5. #5
  OverclockZone Member
  Join Date
  4 Aug 2008

  Default

  Quote Originally Posted by BoM View Post
  ปิด errer reporting รึยังครับ ถ้ายังก็ปิดไปเลย ตามรูป
  คนละตัวกันครับ ตรงนี้ผมปิดตลอดเลยครับ

 6. #6
  OverclockZone Member
  Join Date
  4 Aug 2008

  Default

  เจอตัวซะที มาจากหมอนี่ครับในสตาร์ทอัพ สงสัยจากโปรแกรม Ulead
Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •