ขอความเห็นครับ ถ้าจะสร้าง pc = macpro ใกล้เคียงสุดสุด ควรใช้อะไรบ้าง
ต้องการใช้งานได้จริงนะครับ