พอดีเห็นรุ่นนี้กำลังสนใจกัน เลยหามาให้ดูครับ 3d 06 ได้6000 กว่าเลยหรือนี่
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=1004018