แจ้งให้เพื่อทราบเท่านั้น(อย่าว่ากันนะ)คราวหน้าพบกัน อดใจรอสักนิด