มันใช้ชิปอะไรครับ
ตัว Twin น่ะครับ
512/675 *2

ว่าจะเอามาใส่แทน Kingston ง่า