จะสามารถฝังซับลงไปในหนังเลยได้เปล่าครับ ทำยังไงครับ
หรือว่าต้องใช้โปรแกรมอะไรหรือเปล่า
ไฟลล์หนังเป็น avi. จะไร้ลงแผ่นครับ

ขอบคุณครับ