ตอน setup มันขึ้นว่า instalation ended prematurely because of an error
มันคืออะไรคับ