คือเดิมมีอยู่ 4 เม็ด แต่เจ้าของเดิมเล่นดึงออกหมดเลย

ตอนนี้เวลาทำงานต้องหาสมุดหรือไรหนาๆ มารองใต้เครื่องไปก่อน