เข้าเกมส์และมันขึ่นแบบเนี่ย
Error Report
DX9_InitScreen:can't create a DirectX9 Device

เป็นเพราะอะไรเหรอคาบ