คือว่าออกแบบไว้แล้ว อยากได้ไม่เหมือนชาวบ้านอะ

แต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปทำที่ไหน เคสเป็นอลูมิเนียมอะครับ