แรมผมบัท667 บัทcpu230

แต่biosนี้มันปรับทดแรมลง

ไม่ได้อะหรือว่ามันเป็นที่บอด