กะว่าจะเอามาลองกับ ACS45.1 ปรากฎว่าเสียงไม่ออก ลง driver แล้วก็ detect ไม่เจอ วานบอกวิธีหน่อยครับ