รบกวนนะครับ...อยากจะขอวิธีการแชร์ข้อมูลของแต่ละเครื่องผ่าน ตัว All in one น่ะครับ แชร์เน็ตได้เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่แชร์ข้อมูลของแต่ละเครื่องให้มองเห็นกันและใช้ข้อมูลของแต่ละเครื่องได้น่ะครับ..ขอบคุณพี่ๆ น้อง ๆ ล่วงหน้าครับ...