คือ เมื่อเวลาเราเสียบแบตตัวหนังสือและไอคอนปกกติดีครับ แต่พอเล่นแบบไม่ต่อแบต
ตัวหนังสือและไอคอนทั้งหน้ากลับใหญ่ขึ้นยังงี้เกิดจากอะไรครับ ช่วยบอกผมด้วย