ใครพอจะมีข้อมูล หรือ กฏระเบียบที่ แจ้งกับพนักงานในองค์กรของท่าน เกี่ยวกับ ข้อห้ามต่างๆ รบกวนแนะนำหน่อยครับ ...

ไม่เอาแบบ พรบ.ที่เขียนเป็นภาษาราชการนะครับ

อยากได้เป็น ข้อห้าม - ข้อตักเตือนที่ พนักงานอ่านแล้ว เข้าใจ และ ปฏิบัติตามข้อห้ามดังกล่าวได้ครับ

ขอบพระคุณครับ