อยากเล่น fry cry2อะครับ เห็นออกแต่ PS3 เมื่อไหล่จะเป็นที PCมั่งครับ อยากรู้ หรือว่าออกมาแล้วผมไม่รู้เรื่องกับเขา