คอมที่บริษัท โดน spam mail ทำไงดีคับ

ถาม it ที่บริษัท เขาบอกว่า แก้ไขอะไรไม่ได้ตอนนี้ต้อง manual block กันไปก่อน

ใช้ Lotus note 6.5 คับ รบกวนหน่อยคับ

มันมาเป็นรอ้ยๆ แล้วคับ