คือแผ่น+ไอดีพาส ต่อเน็ต ที่มันให้มาหายอ่ะ แต่ทีนี้ผมจาซื้อคอมใหม่อ่ะ มันต้องใส่อิกรอบป่าวอ่ะครับ

หรือต่อสาย เข้ากับคอมก็ใช้ได้เลย แล้วถ้าต้องใช้นี้ผมจาขอใหม่ยังไงอ่ะ ของแมคเน็ต อ่ะคับ