พอดีเว็บที่คนอื่นลงไว้แล้วมันเสียหมดโหลดไม่ได้เลย พี่ๆคนไหนมีขอหน่อยน่ะ อยากอ่านภาษาไทยบ้าง