เห็น โพส ถามในนี้กัน ผมพยายามหา แต่หาไม่เจอครับ

บังเอิญว่า ลง C-media แล้ว ไม่ชอบคำว่า Xear3D เลยครับ

จึงลองหาวิธีเปลี่ยนดูนะครับ

พยายามหาแล้วนะครับ แต่หา Link ไม่เจอจริงๆ ครับ