เวลาเทสกันนี่ใช้versionไหนกันอะครับ

versionทีั่มันfree
หรือว่า
version advanced อะคับ ???