18 wheels of steel american Long Haul
ไอ้เกมส์ขับรถบรรทุกอ่ะครับ
คือผมเล่นแบบเนื้อเรื่องมั้งคิดว่า
มันบอกให้จอดรถพัก ผมจอดรถแล้วดับเครื่องปิดทุกอย่างเลย จะให้มันอน ยังไงครับ