รับตั้งแต่ gt 210 หรือ 5450 ขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน 1000 บาท รับกับมือนะครับด่วนๆเลย ขอวันนี้แถวราชบุรีนะครับ