คืออยากจะทำ คล้ายๆ Print Server โดยหลักๆให้share printer กับHDD ในวงLAN Network

ถ้า ไม่อยากจะใช้PC หนึ่งเครื่องทำเป็นserverต่อprinterกับHDD ไม่ทราบมีอุปกรณ์อะไรไหมครับที่ สามารถต่อprinterกับHDDเข้าrounterได้เลย

แล้วมันมีขอ้ดีข้อเสียระหว่างใช้กับไม่ใช้ PC เป็นserverที่เเตกต่างอะไรบ้างครับ

ขอบคุณครับ