คือเข้าไปคล็อกที่ bios ได้เลยป่าวหรือต้องใช้โปรแกรมช่วย