เข้า Google hi5 ไม่ได้เกิดจากอะไรครับ บางเวปก็เข้าได้ปกติครับ
ลองแสกนไวรัสเสร็จแล้วก็ไม่หาย รีเครื่อง โมเด็ม ก็ไม่หาย น่าจะเกิดจากไวรัสหรือป่าวครับ
ผมใช้ร่มแดงครับ
ขอบคุณล่วงหน้าทุกๆความเห็นครับ