ลองดู

http://www.freesoftwarehost.com/freeware/antivirus.asp