ใครใช้รุ่นนี้อยู่ อยากทราบว่าอัพแรมเป็น2G 1Gx2 ได้ไหมครับ
กลัวมันได้แค่1G