รับ Battery Charger ของ HP compaq nx7300

ใครขายติดต่อได้ที่ MSN : tandanai_ja@hotmail.com ครับ