มัขึ้นว่า A required security module can not be activated.this can not be executed มันหมายความว่าไงอะช่วยตอบที่ครับ ขอบคุณ