คืออ่านเจอมาจากหน้ารีวิวเลยอยากทราบครับ ถ้าเิกินพันจะได้ไม่เอา ไว้ซื้อตัวใหญ่ไปเลยดีกว่า