- ผมไปโหลด ไดรฟเวอร์ไวเเลส 4720ZG มาจากเวปของ Acer ครับ เป็น xp

แต่พอเอามาลงมันก็ไม่ได้ โหลดมา 3 ตัวเลย ไม่ทราบว่ามันต้องใช้ตัวไหน บ้างก็ไม่รู้


ท่านใดมีไดรฟเวอร์ที่เข้ากันได้กับรุ่นนี้ขอความกรุฯาด้วย ครับ


ขอบคุณครับ