มีใครใช้ SHIRO ADSL Modem Router 4 Port บ้าง ดีหรือเปล่าครับ
------------------------------------------------------------------------
SHIRO DSL800ER ADSL2/2+Router Texas Instrument Chippset- 4 Port Ethernet Switch On/Off
http://www.shirocorp.com/products/CP/ADSL_DSL800ER.htm
------------------------------------------------------------------------
ถ้าเปรียบเทียบกับ ProLink Herricane 9000P ตัวไหนจะดีกว่ากันครับ
Hurricane 9000P
4 ports Ethernet ADSL Modem/Router
http://www.fida.com/products/new%20h9000p.htm
-----------------------------------------------------------------------