พอดีไม่มีแผ่น Driver มาให้เลยไม่รู้ว่าต่องลงตัวไหนบ้าง แล้วต้อง set อะไรตรงไหน วานผู้รู้บอกหน่อยนะครับ