เป็นโปรเเกรมออกแบบวงจรพวกPLCไครพอมีที่ให้โหลดใช้บ้างอะคับเอาไว้ส่งงานอาจราย์อะคับ