ถ้าเราโหลดบิทอยู่แล้วกด Stand by ไว้ เครื่องจะยังโหลดอยู่ปะครับ