คือจะทำเป็น 4 กลุ่มน่ะครับ มี กลุ่ม A,B,C,D และจะยกตัวอย่างว่ามี 10 Port น่ะครับโดยที่

กลุ่ม A จะเป็น Port 1-3
กลุ่ม B จะเป็น Port 4-6
กลุ่ม C จะเป็น Port 7-9
กลุ่ม D จะเป็น Port 10

สิ่งที่ต้องการจะเซ็ตคือ
กลุ่ม A จะให้เห็น กลุ่ม C+D นอกนั้นไม่เห็น
กลุ่ม B จะให้เห็นกลุ่ม C นอกนั้นไม่เห็น
กลุ่ม C จะให้เห็นทุกกลุ่ม

จะต้องเซ็ตยังงัยครับ