มันมีค่าอะไรบ้างครับ ที่ไม่ใช่คอม

แล้ว ถ้ารวมคอมด้วย ตัวละเท่าไหร่ดี ใช้อะไร เท่าไหร่ดีครับ

เอาจอ LCD 19 นิ้ว ส่วนตัวคอมเอาแบบ ประหยัดแล้วเล่นเกมส์ลื่นๆ ครับ