อยากทราบว่า ความร้อน หรือ อุณหภูมิ ของ cpu กับ mb ปกติเฉลี่ย อยู่ที่เท่าไหร่ครับ