พอดีเครื่องเก่าที่บ้าน Fx 5200 + athlon 3200 (2.2Ghz) พอจะทำ HTPC ไหวไหมครับ หรือต้อง upgrade ใหม่ แล้ว spec ขั้นต่ำควรเป็นอย่างไร

ขอบคุณล่วงหน้าครับ