ผมอยากได้การ์ดจอสักตัวมาทำงานด้าน เขียนแบบ Autocad
ช่วยแนะนำทีครับ