เป็นลาย น้ำเส้นๆๆ ขนาดประมาณ 3 cm เป็นตาม แนวตั้ง
อยากทราบว่ามันเกิดจาก อะไรครับ

จอ samsung SyncMaster 793 dF
การ์ด จอ ATI Radeon 9550 125m

spec
-----ASUSTeK Computer INC.
MB-- P4P800-X version Rev 1.xx
Chipset Intel 865

BIOS Version A M I - 1000505 BIOS Date: 01/05/05 09:05:12 Ver: 08.00.09 BIOS Date: 01/05/05 09:05:12 Ver: 08.00.09 BIOS Version A M I - 1000505 BIOS Date: 01/05/05 09:05:12 Ver: 08.00.09 BIOS Date: 01/05/05 09:05:12 Ver: 08.00.09

CPU---Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
RAM kington 512 x 2