ผมลง os ลง hdd 500 Gb แบ่ง partition ตามนี้ครับ
1. xp
2. leopard 10.5.4
3.back up (NTFS)

ผมลงแล้วปัจจุบันสามารถ boot เข้า mac หรือ xpได้ผ่าน darwin boot ครับ แต่ถ้าผมอยากใช้ vm fusion เพื่อ เข้า xp ที่ลงไว้ ผมต้องทำยังไงบางครับ