ช่วยทีขอรับไม่จอคับเกมส์อย่างเดียว


ขอทั้ง2 ค่ายเรยย