คือว่า จะเล่น Counter-Strike ผ่านระหว่าง Notebook ด้วยกัน ต้องทำปรับตั้งอย่างไรครับ

ขอบคุณครับ