คงจะปล่อยมากัดกับ 9500GT ประมาณนั้น มีทั้ง 256 กับ 512 ddr3

ผมไม่แน่ใจเช่นกันฟังเขามาอีกที ......?