โปรแกรมทำ Slide จากรูปภาพเป็นไฟล์ VDOง่ายๆด้วย ProShowGold V3.2
ProShowGold V3.2 :โปรแกรมทำ Slide จากรูปภาพเป็นไฟล์ VDO สามารถแทรกเสียงได้หลายฟอร์แมต
หรือแปลง audio cd มาเป็น mp3 ไว้ทำ Slide ก็ได้ ทำเป็น VCD DVD หรือเวบ Show ก็ได้

Download ที่นี่
http://www.skupload.com/pros-howgold.html

ภาพตัวอย่างโปรแกรม
http://www.mexkaphoto.freehostia.com/proshowgold.html