ใช้ จอ คู่กับ HD4850 เน้นเล่น เกม คับ

BenQ
BenQ รุ่น G2400WA 9,790 บาท

LG
รุ่น W2242T-PF 22 นิ้ว ราคา 8050 บาท
รุ่น W2252TQ-PF 22 นิ้ว ราคา 8250 บาท

samsung
รุ่น 2253LW = 7950 บาท

ช่วย แนะนำที่คับ ใจชอบ ใหญ่ๆ แต่อยากให้ เล่นเกมได้ เต็มประสิทธิภาพ